Pilar Ficapal

Autor / Autora
Professora agregada d'Organització del Treball i Recursos Humans dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya.
Activitat i2TICIndústria 4.0

Elsevier Best Paper Award ACIEK 2020

Els investigadors d’i2TIC, Mayte Ballestar, Ángel Díaz, Jorge Sainz i Joan Torrent, obtenen el Elsevier Best Paper Award a la Conferència Científica ACIEK (Academy of Innovation, Entrepreneurship and Knowledge) celebrada virtualment els dies 23 i[…]